Tel. +385 1 4664 057   info@auto-mart.hr                              

 

Cjenik

        Autodijagnostički

             uređaji               

Vaš oglas ovdje

s linkom na vašu stranicu.

Vidljiv na svih 72 stranice naše web adrese.

I to 15.000 do 30.000 puta mjesečno.

Toliko puta mjesečno namjernici posjećuju našu web stranicu.

Naravno, s ciljem pronalaženja usluga, dijelova, informacija...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                  Edukacija Autodijagnostike i elektroničkog menadžmenta automobila

   Na opetovane zahtjeve čitatelja naših stranica i stručnih knjiga, pokrenuli smo teoretsku edukaciju savladavanja znanja korištenja Autodijagnostike i principa rada elektroničkog menadžmenta vozila, odnosno modula, senzora i aktuatora, kao i rješavanja problema u konkretnim slučajevima. Prilikom predavanja koriste se razni programi i Internet te način njihovog korištenja a bez čega je danas gotovo nemoguće rješavati probleme na vozilima.

   Za vrijeme edukacije vode se polemike o koracima koje je potrebno poduzeti nakon očitavanja kodova grešaka i parametara, kakva je procedura provjere, kako tumačiti kodove i kako eliminirati one uzročno posljedične.

   Početak edukacije nije rutinski, što obično, i po potrebi, počinje s elektroničkim menadžmentom motora. Predavanje i rasprave poprimaju tok ovisno o predznanju polaznika tečaja i nametnutim temama.

   Trajanje tečaja u jednom danu jest pet sati. Broj tečajeva može biti od jednoga na više, što opet ovisi o predznanju polaznika kao i o materiji koja se želi savladati.

   Cijena jednog petosatnog tečaja iznosi 1.000.-kn. Istovremeno na jednom tečaju ne može prisustvovati više od troje polaznika. Na dvoje ili troje polaznika odobravamo popust po svakom polazniku. Porez nije uračunat u cijenu.

   Predavač je autor teksta na ovim stranicama i svih triju ponuđenih knjiga.

   S obzirom na individualni pristup polaznicima tečaja, vrijeme predavanja jest poprilično prilagodljivo.

   Za ostale informacije i predbilježbe:

Tel.      01 4664-057

Mob.   091/193 77 40

E-mail. info@auto-mart.hr

"Auto-Mart" d.o.o.

Kamaufova 2

Zagreb

Klikni ovdje i vidi gdje smo.

Novo! Prošireno izdanje Elektronike automobila