Tel. +385 1 4664 057   info@auto-mart.hr                              

 

Cjenik

        Autodijagnostički

             uređaji               

Vaš oglas ovdje

s linkom na vašu stranicu.

Vidljiv na svih 72 stranice naše web adrese.

I to 15.000 do 30.000 puta mjesečno.

Toliko puta mjesečno namjernici posjećuju našu web stranicu.

Naravno, s ciljem pronalaženja usluga, dijelova, informacija...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Novo! Prošireno izdanje Elektronike automobila

 

 

  Edukacija Autodijagnostike i elektroničkog menadžmenta vozila. Vidi više ovdje!

Polutranzistorsko i tranzistorsko paljenje

          

     Tranzistorsko paljenje, nije ništa drugo nego izbacivanje platinskog prekidača iz razvodnika paljenja. Odnosno, zamjena kontaktnog prekidača bezkontaktnim. Ovom modifikacijom, eliminiralo se servisiranje i česta zamjena platina, kao i omogućila veća preciznost indukcije visokog napona i  pražnjenje bobine (iskra). Na gornjim fotografijama, vidimo kako je umjesto platinskog prekidača i kondenzatora, ubačen tranzistorski modul. Također je vidljivo, kako umjesto brjegova za podizanje čekića platina, sada imamo osovinu sa četiri nosa. Prolaskom nosa ispred zavojnice, dolazi do generiranja napona. Generirani napon uključuje tranzistor, koji prekida strujni krug bobine (prethodno opisano). Znači, ovaj tranzistorski modul, obavlja istu funkciju kao i platine, samo sa puno većom preciznošću i bez potrebe za održavanjem.

    Kod polutranzistorskog paljenja, sličan modul ubačen je u sistem sa vanjske strane razvodnika paljenja. U ovom slučaju, platine su ostale u razvodniku kao prekidač, ali je kondenzator izbačen. Obzirom da tranzistor zahtijeva vrlo malu struju za obavljanje funkcije prekidača, više nije moguća pojava iskre između platina pa nema više potrebe za kondenzatorom. Drugim riječima, minus žica sa bobine, preko tranzistora spojena je sa platinama. Kako rekosmo, ovdje se radi o vrlo maloj struji, koju prekida platinski prekidač. Ovi impulsi prekidanja, aktiviraju i deaktiviraju tranzistor, koji prekida ili zatvara strujni krug minus žice bobine. Ovom modifikacijom, osigurali smo eventualnu mogućnost pada napona i gubitka struje preko platina, kao i dugi vijek platina. Naime, kako u ovom slučaju preko platina prolazi vrlo mala struja, ne dolazi do nagaranja kontakata.

 

Paljenje i predpaljenje

     Kako već rekosmo, paljenje je moment zapaljenja smjese u cilindru motora. Od zapaljenja, pa do potpunog sagorijevanja smjese, protekne neko vrijeme. To vrijeme ovisi o stupnju i brzini sabijanja smjese. Stoga je svaki proizvođač vozila definirao moment paljenja smjese, obzirom na karakteristike motora i za njega predviđenog goriva. Kako bi se mogla izvršiti kontrola i podešavanje paljenja, proizvođač je postavo oznake momenta paljenja na prednjoj remenici radilice ili na zamašnjaku motora. Na donjim fotografijama, vidimo oznake na prednjoj remenici radilice. Na svim motorima postoji oznaka 0 (nula). Ova oznaka pokazuje, kada se prvi klip motora nalazi točno u gornjoj mrtvoj točki. Nadalje, na pločici su  stupnjevima postavljene oznake prije i poslije gornje mrtve točke. Poklopimo li zarezani dio remenice sa oznakom O, dobit ćemo prvi klip na gornjoj mrtvoj točki. Ukoliko je proizvođač definirao točku paljenja 4° BTDC (before top dead centre - prije gornje mrtve točke), poravnati ćemo zarez na remenici sa oznakom 4°, kao što je to prikazano na desni skici.

                                        

                                                            

     Podesivši tako radilicu motora, odnosno, postavivši prvi klip motora u poziciju na 4° prije gornje mrtve točke, prelazimo na podešavanje razvodnika paljenja. Otpustivši zateznu obujmicu razvodnika, postaviti ćemo razvodnik tako, da nam rotor gleda na prvi cilindar motora (obično označen zarezom na samom razvodniku ili brojem na razvodnoj kapi. Ovo bi bilo prvo statičko podešavanje predpaljenja. Pravu kontrolu momenta paljenja, napraviti će mo stroboskoposki, kada upalimo motor. U specifikacijama podešavanja paljenja za dotični motor, naći ćemo podatak (u ovom slučaju) 4° pri 850 RPM (revolution per minute) okretaja + vacum ili - vacum, odnosno sa spojenim ili otspojenim vakumom sa razvodnika paljenja. Ukoliko koristimo jednostavni stroboskop (bez podešavanja), u radu motora, lagano ćemo okretati razvodnik paljenja, sve do nam bljeskajuće svjetlo ne poklopi zarez na remeici i oznaku na pločici 4°. Ukoliko imamo stroboskop sa mogućnošću podešavanja kuta paljenja, učiniti ćemo slijedeće. Podesiti numerator u stupnjevima na pištolju na 4° i poravnati svijetlo sa zarezom na remenici nulom na pločici. Završenim podešavanjem definirali smo početak zapaljenja smjese, odnosno pojavu iskre 4° prije dolaska klipa u gornju mrtvu točku. Ta četiri stupnja, omogućuju ovome motoru dovoljno vremena za potpuno zapaljenje smjese do dolaska klipa u gornju mrtvu točku, iz koje će ga pozicije punom snagom potisnut prema dole.

     Na donjim fotografijama, prikazan je klasičan razvodnik paljenja sa vakum pumpom i stroboskop sa opisanom mogućnosti podešavanja kuta paljenja. Ovakav će nam stroboskop omogućiti podešavanje paljenja i kod motora koji nemaju navedenu pločicu sa stupnjevima, već samo zarez na remenici ili zamašnjaku i točku ili špicu na bloku motora, koji označavaju (O) gornju mrtvu točku. U takvim slučajevima, odrediti ćemo stupnjeve na pištolju i poklopit svjetlo sa oznakama, nulom.

     Prikopčavanje stroboskopa, vrlo je jednostavno. Plus i minus štipaljka, spaja se na akumulator vozila a tkzv. Pick-up modul na visokonaponski kabel svjećice prvog cilindra motora                                         

 

Automatsko podešavanje predpaljenja

     Ovako podešeno predpaljenje, biti će korektno podešeno samo pri okretaju motora od 850 RPM. Međutim, kako se podiže broj okretaja motora, tako se mijenja i vrijeme zapaljenja smjese. Naime, kako se motor brže okreče, vrijeme zapaljenja je sve krače. Stoga, proporcionalno sa povećanjem broja okretaja, potrebno je pomicati moment paljenja u stupnjevima nešto prije gornje mrtve točke od onoga momenta kojeg smo odredili pri okretaju od 850 RPM, i isto tako vračati pri smanjenju broja okretaja. Upravo u tu svrhu, u razvodnik paljenja, ugrađena su dva mehanizma za obavljanje tog posla.

     Na donjoj skici vidimo rastavljeni razvodnik paljenja. Pored već opisanih dijelova, obratimo pažnju na vakum pumpicu i centrifugalne utege. Vakum pumpa, spojena je crijevom na rasplinjač i reagira na podtlak u rasplinjaču. Mehanički je spojena sa nosećom pločom platina, koju zakreče. Znači, ovisno o podtlaku u rasplinjaču, vakum pumpica će zakrenuti cijelu ploču sa platinama, koje će uslijed toga prekinuti kontakt nešto ranije i tako omogućiti pojavu iskre na svjećici ranije nego što smo to statički odredili.

     Dva centrifugalna utega, razvući će se uslijed centrifugalne sile i uraditi sa pločom istu stvar kao i vakum pumpica. Razlika između ova dva mehanizma je slijedeća. Utezi reagiraju dosta sporo i zato je ugrađena vakum pumpica, koja reagira promptno. No, utezi kada jedan puta dobiju svoju brzinu, održavaju ploču u potrebnoj poziciji, dok se pumpica oslobađa opterećenja. Dakako, da su ovi pomaci točno definirani za svaki pojedini tip motora pri njegovoj konstrukciji. Kod današnjih automobila sa elektronskim ubrizgavanjem, još uvijek postoje ovakvi razvodnici paljenja, dok je kod ostalih to podešavanje riješeno elektronski.

                         

     Na lijevoj fotografiji, prikazana je ploča razvodnika sa tranzistorskim paljenjem. Vidimo, kako je modul postavljen na istu ploču kao i platine, koju zakreče poluga vakum pumpice. Na desnoj skici, prikazani su centrifugalni utezi razvodnika u u normalnoj poziciji i rastegnuti uslijed centrifugalne sile.

                                  

                                                            

                                                                                ***

◄ Natrag                                                                         Dalje